تماس با ما

میبد - خیابان 22 بهمن 100 متر بالاتر از میدان ابوالفضل, کد پستی : 8961616719
شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه08:00 – 13:00
شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه17:00 – 21:00
09132568643
03532321154